Περιφερειακό Πρόγραμμα «Αττική» 2021 – 2027

Ενημέρωση
Το Περιφερειακό Πρόγραμμα «Αττική» 2021 – 2027 αποτελεί μία νέα μεγάλη ευκαιρία για την αναπτυξιακή πορεία της Περιφέρειας Αττικής. 👉Βρισκόμαστε σήμερα στην Αίγινα για τις εργασίες της 3ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Αττική» 2021-2027. 🔹Περισσότερα από 300 έργα συνολικού προϋπολογισμού 440.582.434€ χρηματοδοτούνται αυτή τη στιγμή από το Περιφερειακό Πρόγραμμα «Αττική» 2021 – 2027. Αυτά συμβάλλουν καθοριστικά στην αναπτυξιακή πορεία του λεκανοπεδίου και απαντούν στις ανάγκες των πολιτών. 🔸Η Περιφέρεια Αττικής έχει εξασφαλίσει κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο χρηματοδότηση άνω του 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 54% σε σχέση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο (ΕΣΠΑ 2014 – 2020). 🔹Συνεχίζουμε με αποφασιστικότητα και όραμα, επενδύοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη και στη βελτίωση της καθημερινότητας όλων των κατοίκων του λεκανοπεδίου. 🔸Οι προσπάθειές μας αποδεικνύουν ότι με σωστό προγραμματισμό και συνεργασία, μπορούμε να επιτύχουμε ουσιαστικά αποτελέσματα για ένα καλύτερο αύριο.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

(+30) 216 700 2549

info@zompos.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Copyright © 2024 Ζώμπος Κωνσταντίνος